Przejdź do treści

Zakres działalności

FARM - urządzenia do hodowli zwierząt

 

Produkcja urządzeń do hodowli bydła

 

Produkcja urządzeń do hodowli trzody

 

Produkcja urządzeń do hodowli koni

 

Produkcja elementów montażowych

 

STEEL - stal i konstrukcje stalowe

 

Produkcja hal stalowych lekkich

 

Produkcja hal stalowych

 

Produkcja konstrukcji transportowych

 

Sprzedaż stalowych wyrobów hutniczych

 

Produkcja konstrukcji inżynierskich

 

Usługi obróbki stali

 

Produkcja ogrodzeń stalowych