Przejdź do treści

Boksy zewnętrzne

Zastosowanie

W sytuacji kiedy zwierzętom należy  zapewnić tymczasowe schronienie (wystawy i zawody jeździeckie) nie ma potrzeby budowy stałego obiektu stajni. Do tego celu mogą być przydatne nie związne z podłożem  demontowalne boksy zewnętrzne. Bosky zewnętrzne mogą   być także  pomocne dla hodowcy w celu utrzymania koni  w czasie budowy obiektu  stajni właściwej.
 

Rodzaje

W ofercie naszej firmy boksy zewnętrzne  wykonywane są  z modułowych elementów metalowych (panele ścienne oraz ramych dachowe). Boksy zewnętrzne wykonujemy w trzech  różnych wersja handlowych, różniących się od siebie wyposażeniem :
1. Boks zewnętrzny Standard - bez zabudowy   ścian oraz dachu typ "BZ";
2. Boks zewnętrzny z  przykryciem dachu plandeką typ "BPZ";
3. Boks zewnętrzny z przykryciem dachu palndeką i i zabudową ścian  bocznych typ "BZZ".

Poszczególne  modele  boksów zewnętrznych  z oferty różnią się także między sobą ilością stanowisk dla koni. 

 

1.  Boks zewnętrzny Standard - bez zabudowy  typ "BZ"

boks zewnętrzny BZ

2. Boks zewnętrzny z  przykryciem dachu plandeką typ "BPZ"

boks zewnętrzny BZP

3.  Boks zewnętrzny z przykryciem dachu i i zabudową ścian BZZ typ "BZZ"

boks zewnętrzny BZZ