Przejdź do treści

Poidła

Zastosowanie

W  procesie hodowlanym  zaopatrzenia bydła w wodę  może odbywać się przez zastosowanie  właściwego do tego celu poidła. Aktulana oferta rynkowa prezentuję poidła wykonywane z różnego typu materiałów (metal, plastik),których budowa dostoswoana jest  zazwyczja do cech genetycznych zwierząt (wiek,waga) oraz infrastruktury technicznej (budynek inwentarski,pastwisko).

Rodzaje

W  naszej ofercie można wyróżnić  dwie grupy poideł: poidła jednomiskowe stosowane w obiektach z   systemem zwierzęta  utrzymywanych  na uwięzi oraz poidła  wannowe dostosowane do wolonstanowiskowego systemu utrzymania bydła.
Budowa poideł  jednomiskowych przewiduje montaż bezpośrednio do przegrody stanowiskowej lub słupa budynku. Poidła  wannowe wykonujemy w dwóch wariantach - poidła zawieszane (montaż do ściany) i poidła wolnostojące. Posiadamy także wolnostojące poidła łąkowe, przewidziane do pobierania wody przez zwierzęta przybywające na pastwisku.