Przejdź do treści

Paśniki łąkowe

Zastosowanie

W czasie kiedy bydło przebywa w budynku obory proces zadawania paszy odbywa się w przeznaczonej do tego specjalnej częsci budynku nazwanej korytarzem paszowym, wyposażonej w żłób bądź stół paszowy. W przypadku kiedy zwierzęta przebywają na pastwisku, poza budynkiem inwentarskim, do zadawania paszy służą  różnego typu paśniki łąkowe. Paśniki łąkowe mogą być przeznaczone do paszy objetościowej lub  paszy treściwej.

Rodzaje

Zasadniczy podział paśników łąkowych  występujących w naszej ofercie bazuje na zastosowaniu właściwego typu drabiny paszowej w ich konstrukcji. Możemy wyróżnić paśniki z drabiną paszową palisadową,zatrzaskową lub skośną. Paśniki mogą posiadać dach lub podłogę które doskonale chronią paszę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi .W gamie naszych produktów posiadamy także paśniki wyposażone w koryta na pasze treściwe oraz grupę paśników dla cieląt.