Przejdź do treści

Kojce

Zastosowanie

Z wyjątkiem pierwszych tygodni życia cielęta oraz młodzież  można utrzymywać  międyz innymi w kojcach grupowych bądź indywidualnych. Technologia hodowli  powinna określać ilość a także wymiary kojca grupwoego przewidzianych dla danej grupy zwierząt  w stadzie.

Rodzaje

 Do wychowu cieląt właściwa praktyka hodowlana przewiduje  zazwyczaj kojce indywidualne, natomiast  w przypadku młodzieży  oraz bydło opasowe dobrym rozwiązeniem jest utrzymawanie zwierząt w kojcach grupowych.