Przejdź do treści

Zagospodarowanie gnojowicy

Gnojowica, oprócz obornika w tradycyjnej formie, jest najbardziej rozpowszechnionym nawozem naturalnym wystepującym  w hodowli zwierząt inwentarskich. 

 

Mieszanie gnojowicy

Gnojowica w kanałach i zbiornikach ulega rozwarstwieniu i powinna być przed wypompowaniem wymieszana. Wymieszana gnojowica  ułątwia znacznie jej dalszą obróbkę (pompowanie, transportowania oraz rozlewania na użyki rolne)

mieszanie strumieniowe gnojowicy

Pompowanie gnojowicy

Zmiksowaną gnojowicę pompujemy do zbiorników magazynujących bądź wozów asenizacyjnych. Do tego celu stosujemy różnego rodzaju pompy (elektryczne zatapialne, pompy ciągnikowe(ślimakowe, odśrodkowe, itp.).

pompa do gnojowicy