Przejdź do treści

Lonżownia

Lonżownik przenośny dla koni o średnicy 16 m


 

  • hala okrągła o średnicy 16 m;
  • wysokość słupa 3,5 m;
  • zabiezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.

 

Cechy charakterystyczne lonżownika

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram do wykonania których wykorzystuje się rury stalowe ocynkowane ogniowo. Ramy w ilości 20 szt. ustawione są co 18°. Okap dachowy wysunięty jest 60 cm poza ścianę. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. Dach pokryty jest plandeką. W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka. Na całym obwodzie padok treningowy związany jest ryglami drewnianymi i stalowymi. W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

Eksploatacja lonżownika

Lonżownik podczas eksploatacji powinien być regularnie sprawdzany. W razie występowania pęknięć i rozdarć poszycia, należy natychmiast naprawić usterkę.
W obliczeniach obciążenie śniegiem przyjęto wg. normy PN-EN 13782 i wynosi 20kg/m2. W przypadku mocnych opadów śniegu, gdy jego warstwa na dachu będzie powyżej 5cm należy niezwłocznie go usunąć. Należy to zrobić poprzez wstrząsy poszycia od spodu za pomocą tyczek o łagodnym końcu, bądź poprzez ogrzewanie za pomocą odpowiednich dmuchaw.
W przypadku potrzeby dla odprowadzenia wody z dachu lonżownika, należy zainstalować system rynnowy zamocowany odpowiednio do ścian bocznych.

 

Lonżownik dla koni o średnicy 18 lub 21 m


 

  • hala okrągła o średnicy 18 m lub 21 m;
  • wysokość słupa 3,1 m;
  • zabiezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.

 

Cechy charakterystyczne lonżownika

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram do wykonania których wykorzystuje się kształtowniki stalowe ocynkowane ogniowo. Ramy w ilości 18 szt. ustawione są co 20°. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka. Na całym obwodzie padok treningowy związany jest ryglami i stalowymi. W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

Eksploatacja lonżownika

Lonżownik podczas eksploatacji powinien być regularnie sprawdzany. W razie występowania pęknięć i rozdarć poszycia, należy natychmiast naprawić usterkę.
W obliczeniach obciążenie śniegiem przyjęto wg. normy PN-EN 13782 i wynosi 20kg/m2. W przypadku mocnych opadów śniegu, gdy jego warstwa na dachu będzie powyżej 5cm należy niezwłocznie go usunąć. Należy to zrobić poprzez wstrząsy poszycia od spodu za pomocą tyczek o łagodnym końcu, bądź poprzez ogrzewanie za pomocą odpowiednich dmuchaw. Projekt może zawierać inne dodatkowe wytyczne projektanta.
W przypadku potrzeby dla odprowadzenia wody z dachu lonżownika, należy zainstalować system rynnowy zamocowany odpowiednio do ścian bocznych.