Przejdź do treści

Lonżownia

Lonżownia przenośna dla koni o średnicy 16 m


 

  • hala okrągła o średnicy 16 m;
  • wysokość słupa 3,5 m;
  • zabiezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.

 

Cechy charakterystyczne lonżownia

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram do wykonania których wykorzystuje się rury stalowe ocynkowane ogniowo. Ramy w ilości 20 szt. ustawione są co 18°. Okap dachowy wysunięty jest 60 cm poza ścianę. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. Dach pokryty jest plandeką. W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka. Na całym obwodzie padok treningowy związany jest ryglami drewnianymi i stalowymi. W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

 

Lonżownia dla koni o średnicy 18 lub 21 m


 

  • hala okrągła o średnicy 18 m lub 21 m;
  • wysokość słupa 3,1 m;
  • zabiezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.

 

Cechy charakterystyczne lążowni

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram do wykonania których wykorzystuje się kształtowniki stalowe ocynkowane ogniowo. Ramy w ilości 18 szt. ustawione są co 20°. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka. Na całym obwodzie padok treningowy związany jest ryglami i stalowymi. W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.