Przejdź do treści

Separatory

Gnojowicę, która zostanie separowana, przepompowuje się ze zbiornika magazynowego do zasobnika buforowego separatora.

Separator oddziela od siebie poszczególne fazy. Oddzielona w separatorze faza stała i odciek bez użycia pompy i innych środków transportowych trafiają bezpośrednio do miejsc ich dalszego przechowywania.

Zastosowanie separatorów:

  • zabudowane stacjonarnie przy zbiornikach;
  • jako jednostki mobilne z dwoma zbiornikami buforowymi i z dwoma pompami z tłokami obrotowymi.

Urządzenie mobilne

Urządzenie mobilne składa się z separatora, dwóch pomp z tłokami i dwoma zbiornikami (gnojowicy i odcieku). Jest ona łatwe do transportu na krótkich, jak i dalekich dystansach. Jedna z pomp zasysa gnojowicę ze zbiornika magazynowego i podaje do zbiornika wstępnego. Po odseparowaniu frakcji stałej odciek spływa do zbiornika, z którego jest przepompowywany drugą pompą do końcowego zbiornika magazynowego

Zalety urządzenia mobilnego:

  • uniwersalne zastosowanie;
  • idealnie dobrane do siebie komponenty;
  • idealnie dobrane do siebie komponenty.