Przejdź do treści

Projekty konstrukcyjne

 

TYP O I

projekt konstrukcyjny oboryprojekt konstrukcyjny obory

 • hala stalowa jednonawowa;
 • nawa główna w rozpiętości 12, 15, 18, 21, 24 m;
 • wysokość słupa głównego 3 m.

 

 

TYP O II

projekt konstrukcyjny oboryprojekt konstrukcyjny obory

 • hala stalowa jednonawowa z podporami;
 • nawa główna w rozpiętości 24, 28, 33 m;
 • wysokość słupa głównego 3 m.

 

 

 

TYP O III

projekt konstrukcyjny oboryprojekt konstrukcyjny obory

 • hala stalowa jednonawowa z podporami oparta na murze;
 • nawa główna w rozpiętości 24, 28, 33 m;
 • wysokość muru 3 m.

 

TYP O IV

projekt konstrukcyjny oboryprojekt konstrukcyjny obory

 • hala stalowa jednonawowa z podporami oparta na murze;
 • nawa główna w rozpiętości 40 - 56 m;
 • wysokość muru 3 m.