Przejdź do treści

Spawalnictwo

Główny profil produkcji i usług:

 • Konstrukcje stalowe budowlane wg PN-B-06200 i PN-EN 1090-2;
 • Spawanie blachownic dwuteowych i blachownic skrzynkowych;
 • Spawanie konstrukcji naczep samochodowych i kontenerów;
 • Spawanie konstrukcji lekkich z rur;
 • Spawanie małych elementów w dużych seriach;
 • Spawanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium.

Uprawnienia:

 • Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach kwalifikujące firmę ROLSTAL do I Grupy Zakładów Dużych wg PN-M-69009 i uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem normy PN-B-06200 wkonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych;
 • Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 TÜV Rheinland określający spełnienie pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych;
 • Certyfikat TÜV Rheinland na wykonywanie konstrukcji stalowych wg EN 1090-2;
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) wg EN 1090-1;
 • Certyfikaty badań nieniszczących wg PN-EN ISO 9712 - VT2, MT2, UT2.
 • Kwalifikowane technologie spawania (WPQR).

Materiały spawane:

 • Stale konstrukcyjne niestopowe wg PN-EN 10025-2 ÷ 6 np. S235 ÷ S355 J2, S420 MC; S690 QL, S700 MC;
 • Odporne na korozję chromowo-niklowe stale austenityczne wg PN-EN 10088 np. 1.4310, 1.4541 lub 1H18N9, 1H18N10T wg. PN-7/H-86020;
 • Aluminium i stopy aluminium.

Metody spawania:

 • Spawanie półautomatyczne elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135) oraz gazów obojętnych  MIG (131);
 • Spawanie ręczne elektrodą otuloną MMA (111);
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG (141);
 • Spawanie łukiem krytym SAW (121).

Technologia spawania:

 • Kwalifikowane technologie spawania wg PN-EN ISO 15614-1 (WPQR) na złącza doczołowe z pełnym przetopem oraz teowe ze spoinami pachwinowymi oraz stosowane instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Personel spawalniczy:

 • Spawacze z uprawnieniami do wykonywania spoin pachwinowych FW oraz doczołowych BW blach i rur wg EN ISO 9606-1 i EN ISO 9606-2;
 • Operatorzy urządzeń spawalniczych wg PN-EN ISO 14732.

Personel nadzoru spawalniczego:

 • Personel nadzoru spawalniczego posiada kompetencje potwierdzone przez odpowiednie dyplomy i certyfikaty kompetencji oraz doświadczenie;
 • IWE (International Welding Engineer) - Międzynarodowy Inżynier Spawalnik - Główny Spawalnik;
 • IWT (International Welding Technologist) - Międzynarodowy Technolog Spawalnik – Kierownik Wydziału Konstrukcji Stalowych;
 • IWS (International Welding Specialist) - Międzynarodowy Mistrz Spawalnik - Mistrz Wydziału Konstrukcji Stalowych.

Personel kontroli spawania:

 • Personel kontroli posiada stosowne doświadczenie praktyczne i kompetencje w zakresie kontroli jakości oraz posiada certyfikaty kompetencji w zakresie badań nieniszczących zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 – VT2 – badania wizualne, MT2 – badania magnetyczno-proszkowe, UT2 – badania ultradźwiękowe;
 • Kontrola Jakości stanowi niezależną komórkę organizacyjną przeprowadzającą kontrolę przed spawaniem, podczas spawania i po spawaniu;
 • Wydział Konstrukcji Stalowych spełnia wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007.