Przejdź do treści

Obory wolnostanowiskowe z głęboką ściółką

W oborach wolnostanowiskowych utrzymywać można wszystkie kategorie bydła (krowy mleczne, bydło ras mięsnych, młode bydło opasowe, cielęta). Podstawowym warunkiem stosowania tej technologii utrzymania zwierząt jest zapewnienie odpowiedniej ilości ściółki (około 12 kg ściółki na 1 DJP na dobę). Obory wolnostanowiskowe z głęboką ściółką mogą być budowane jako ocieplone lub bez ocieplenia.

 

Cechy charakterystyczne obór wolnostanowiskowych:

Podstawową cechą charakterystyczną obór wolnostanowiskowych jest to, że zwierzęta utrzymywane są luzem w mniejszych lub większych grupach, w zależności od liczebności stada i rozwiązań funkcjonalnych budynku obory. Obory wyposażone są w odpowiednie dla danej kategorii bydła urządzenia technologiczne, jak:

 • drabiny paszowe (typ DPS, DPZ, DPP);
 • wygrodzenia wewnętrzne (furtki, bariery, bramki);
 • odpowiednie poidła automatyczne typu PAO, a w przypadku budynków nieocieplonych poidła niezamarzające lub z podgrzewaniem wody;
 • hala udojowa z odpowiednią instalacją udojową i urządzeniami do przechowywania mleka, w przypadku utrzymywania krów mlecznych.
 • obory wyposażone są w efektywne oświetlenie w postaci świetlika kalenicowego lub naświetli połaciowych, bądź obu rozwiązań jednocześnie.
 • obory mają sprawnie działającą wentylację grawitacyjną w postaci nawiewu powietrza szczelinami podokapowymi z regulowaną przepustowością i wywiewu szczelinami kalenicowymi, również o regulowanej przepustowości.

 

Typy obór

Objaśnienia do tabeli:

 • G - korytarz gnojowy/korytarz gnojowicowy
 • K - korytarz komunikacyjny
 • L - długość całkowita obory
 • O - typ konstrukcji
 • P - korytarz paszowy
 • R - rzędy stanowisk
 • S - technologiczna szerokość obory
 • U - pomieszczenia pomocnicze

S R G O opis obory
S-15÷18m
przekrój obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce
15÷18m
- 1 OI obora z głęboką ściółką i kanałem gnojowicowym
S-24÷28,5m
przekrój obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce
24÷28,5m
- 2 OI obora z głęboką ściółką i kanałem gnojowicowym
S-21÷30m
przekrój obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce
21÷30m
- 1 OI obora z głęboką ściółką i kanałem gnojowicowym
S-15÷24m
przekrój obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce
15÷24m
- - OI obora z głęboką ściółką
S-28,5÷33m
Przekrój obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce
28,5÷33m
- 2 OII, OIII obora z głęboką ściółką i kanałem gnojowicowym

 

Obora S-15÷18m - konstrukcja typu OI

konstrukcja i wyposażenie obory wolnostanowiskowej na głębokej ściółce
okna nawiewne
okna nawiewne

świetliki kalenicowe

dwuspadowy DII
świetlik kalenicowy dwuspadowy
łukowy ŁI
świetlik kalenicowy łukowy
drabiny paszowe

wróć do tabeli

 

Obora S-24-28,5m - konstrukcja typu OI

konstrukcja i wyposażenie obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce
okna nawiewne
okna nawiewne

świetliki kalenicowe

dwuspadowy DIII
świetlik kalenicowy dwuspadowy
łukowy ŁIII
świetlik kalenicowy łukowy
drabiny paszowe
furtki przepędowe
kurtyna nawiewna
kurtyny nawiewne

wróć do tabeli

 

Obora S-21-28,5m - konstrukcja typu OI

okna nawiewne
okna nawiewne

świetliki kalenicowe

dwuspadowy DIII
świetlik kalenicowy dwuspadowy
łukowy ŁIII
świetlik kalenicowy łukowy
drabiny paszowe
furtki przepędowe
kurtyna nawiewna
kurtyna nawiewna

wróć do tabeli

 

Obora S-15-24m - konstrukcja typu OI

konstrukcja i wyposażenie obory wolnostanowiskowej na głębokej ściółce
okna nawiewne
okna nawiewne

świetliki kalenicowe

dwuspadowy DIII
świetlik kalenicowy dwuspadowy
łukowy ŁIII
świetlik kalenicowy łukowy
drabiny paszowe
furtki przepędowe
kurtyna nawiewna
kurtyna nawiewna

wróć do tabeli

 

Obora S-28-33,5m - konstrukcja typu OI

okna nawiewne
okna nawiewne

świetliki kalenicowe

dwuspadowy DIII
świetlik kalenicowy dwuspadowy
łukowy ŁIII
świetlik kalenicowy łukowy
drabiny paszowe
furtki przepędowe
kurtyna nawiewna

wróć do tabeli