Przejdź do treści

Przegrody uwięziowe

Przegrody uwięziowe typu I, II, VI służą do oddzielania boksów legowiskowych w oborach uwięziowych. Przegrody montowane są bezpośrednio w betonie przy zalewaniu posadzki. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniwo.

 

Przegroda IA

przegroda uwięziowa typ IA
beton B20
rura 1''
rura
1 1/2''
nakładka przegrody
stanowiskowej typ A
śruba M10 x 80
przegrody uwięziowe typ IAprzegrody uwięziowe - rząd przegród stanowiskowych

 

 

Przegroda IIA

przegroda uwięziowa typ IIA
rura 1''
beton B20
rura 1''
rura
1 1/2''
nakładka przegrody
stanowiskowej typ A
śruba M10 x 80

1. IIAP

przegroda uwięziowa typ IIAP

prawa

2. IIAL

przegroda uwięziowa IIAL

lewa

przegrody uwięziowe typ IIArząd przegród stanowiskowych

 

 

 

Przegroda VIA P+L

przegroda uwięziowa typ VIA P+L
rura 1''
beton B20
rura 1''
rura 1 1/2''
nakładka przegrody
stanowiskowej typ A
śruba M10 x 80

1. VIAP

przegroda uwięziowa typ VIAP

prawa

2. VIAL

przegroda uwięziowa typ VIAL

lewa

3. VIA

przegroda uwięziowa typ VIA
przegrody uwięziowe typ VIA L+Prząd przegród stanowiskowych

 

 

Uwięzi typu A

System uwięzi typu A służy do unieruchomienia bydła mlecznego przy stanowisku paszowym w oborach uwięziowych z przegrodami typu A. Umożliwia on pojedyncze zwalnianie poszczególnych krów ze stanowiska legowiskowych. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane.

uwięź typu A

uwięzi typ Auwięzi typ A
Nr na rys. Indeks Nazwa wyrobu Jednostka
1 2-10-03-27 ŁAŃCUCH PIONOWY UWIĘZI A szt.
2-10-03-28 ŁAŃCUCH PIONOWY UWIĘZI A OC. szt.
2 1-33-05-01 SZEKLA M 10 OC. szt.
3 2-10-03-10 UCHWYT UWIĘZI szt.
2-10-03-11 UCHWYT UWIĘZI OC. szt.
4 2-10-03-15 JARZMO UWIĘZI szt.
2-10-03-16 JARZMO UWIĘZI OC. szt.
5 2-10-03-05 OBEJMA ŁAŃCUCHOWA szt.
2-10-03-06 OBEJMA ŁAŃCUCHOWA OC. szt.
6 2-10-03-18 ZATRZASK UWIĘZI A szt.
2-10-03-19 ZATRZASK UWIĘZI A OC. szt.

 

 

 

Przegrody uwięziowe typu B

Przegrody stanowiskowe typu I, II, VI służą do oddzielania boksów legowiskowych w oborach uwięziowych. Przegrody montowane są bezpośrednio w betonie przy zalewaniu posadzki. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniwo.

Przegroda IB

przegroda uwięziowa typ IB
rura 2''
beton B20
rura 1 1/2''
rura 1 1/2''
przegrody uwięziowe typ IBprzegrody uwięziowe typ IB

 

 

Przegroda IBW

przegrody uwięziowe typ IBW
beton B20
rura 1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 2''
przegrody uwięziowe typ IBWrząd przegród stanowiskowych

 

Przegroda IBR

przegroda uwięziowa IBR
beton B20
rura
1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 2''
przegrody uwięziowe typ IBRrząd przegród stanowiskowych

 

Przegroda IIB

przegroda uwięziowa IIB
beton B20
rura
1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 1''
rura 2''

1. IIBP

przegroda uwięziowa typ IIBP

prawa

2. IIBL

przegroda uwięziowa typ IIBL

lewa

przegrody uwięziowe typ IIBprzegrody uwięziowe typ IIB

 

Przegroda IIBR

przegroda uwięziowa typ IIBR
beton B20
rura
1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 1''
rura 2''

1. IIBRP

przegroda uwięziowa typ IIBRP

prawa

2. IIBRL

przegroda uwięziowa IIBRL

lewa

przegrody uwięziowe typ IIBRprzegrody uwięziowe typ IIBR

 

Przegroda IIBW

beton B20
rura
1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 1''
rura 2''

1. IIBWP

przegroda uwięziowa typ IIBWP

prawa

2. IIBWL

przegroda uwięziowa typ IIBWL

lewa

przegrody uwięziowe typ IIBWprzegrody uwięziowe IIBW

 

Przegroda VIB P+L

przegroda uwięziowa typ VIB P+L
beton B20
rura
1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 1''
rura 2''

1. VIBP

przegroda uwięziowa typ VIBP

prawa

2. VIBL

przegroda uwięziowa typ VIBL

lewa

3. VIB

przegroda uwięziowa typ VIB
przegrody uwięziowe typ VIB P+Lprzegrody uwięziowe typ VIB P+L

 

Przegroda VIBR

przegroda uwięziowa typ VIBR
beton B20
rura
1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 2''
rura 2''
przegrody uwięziowe typ VIBRprzegrody uwięziowe typ VIBR

 

Przegroda VIBW

przegroda uwięziowa VIBW
beton B20
rura
1 1/2''
rura 1 1/2''
rura 2''
przegrody uwięziowe typ VIBWprzegrody uwięziowe typ VIBW

 

Uwięzi typu B

System uwięzi typu B służy do unieruchomienia bydła mlecznego przy stanowisku paszowym w oborach uwięziowych z przegrodami typu B. Umożliwia on jednoczesne zwalnianie wszystkich krów z boksów legowiskowych. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane.

uwięź typu B

uwięzi typ Buwięzi typ B
Nr na rys. Indeks Nazwa wyrobu Jednostka
1 2-10-03-01 HACZYK UWIĘZI B szt.
2-10-03-02 HACZYK UWIĘZI B OC. szt.
2 2-10-03-25 ŁAŃCUCH PIONOWY UWIĘZI B szt.
2-10-03-26 ŁAŃCUCH PIONOWY UWIĘZI B OC. szt.
3 2-10-03-10 UCHWYT UWIĘZI szt.
2-10-03-11 UCHWYT UWIĘZI OC. szt.
4 2-10-03-15 JARZMO UWIĘZI szt.
2-10-03-16 JARZMO UWIĘZI OC. szt.
5 2-10-03-05 OBEJMA ŁAŃCUCHOWA szt.
2-10-03-06 OBEJMA ŁAŃCUCHOWA OC. szt.
6 2-10-03-20 ZWALNIACZ UWIĘZI B szt.
2-10-03-21 ZWALNIACZ UWIĘZI B OC. szt.
7 1-33-05-01 SZEKLA M 10 OC. szt.

 

 

Słupki i kolana przegród stanowiskowych

słupki przegród uwięziowych
Słupek przegrody
stanowiskowej A
Słupek przegrody
stanowiskowej B
Kolano boczne
przegrody stanowiskowej
Kolano tylne
przegrody stanowiskowej
Kolano tylne
przegrody stanowiskowej VI
rura 1 1/2''
rura 1 1/2''
nakładka typ A
śruba M10 x 80
beton B20
beton B20
beton B20

 

 

Przegrody uwięziowe typu VIII

Przegrody uwięziowe typ VIII-1 i VIII-2 służą do oddzielania boksów legowiskowych w oborach uwięziowych z uwięziami typu VIII. Przegrody montowane są bezpośrednio w betonie przy zalewaniu posadzki.
Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.

 

Przegroda VIII-1,5

przegroda uwięziowa typ VIII-2
beton B20
rura 3/4''
rura 1 1/2''

1. VIII-1,5 P

przegroda uwięziowa typ VIII - 1,5 P

prawa

2. VIII-1,5 L

przegroda uwięziowa typ VIII - 1,5 L

lewa

przegrody uwięziowe typ VIII - 1,5przegrody uwięziowe typ VIII - 1,5

 

Przegroda VIII-2

przegroda uwięziowa typ VIII - 2
beton B20
rura 3/4''
rura 2''

1. VIII-2 P

przegroda uwięziowa typ VIII - 2 P

prawa

2. VIII-2 L

przegroda uwięziowa typ VIII - 2 L

lewa

 

 

UWIĘZI TYPU VIII

uwięź typ VIII
uwięzi typ VIIIrząd uwięzi stanowiskowych
Nr na rys. Indeks Nazwa wyrobu Jednostka
1 1-33-05-01 SZEKLA M 10 OC. szt.
2 2-10-03-40 ŁAŃCUCH UWIĘZI VIII szt.
2-10-03-41 ŁAŃCUCH UWIĘZI VIII OC. szt.
3 2-10-03-30 KÓŁKO UWIĘZI szt.
2-10-03-31 KÓŁKO UWIĘZI OC. szt.