Przejdź do treści

Kojce dla cieląt

kojce dla cieląt ustawione w czterech rzędach

Warunki odchowu cieląt i młodzieży  mają istotny wpływ na zdrowie, prawidłowy rozwój oraz  przyszłą  wartość użytkową, zwłaszcza bydła mlecznego. Jednym ze sposobów utrzymania cieląt do wieku 8 tygodni w pomieszczeniach inwentarskich, są kojce indywidualne.

Kojce indywidualne są niezbędne do prawidłowego wychowu młodych cieląt. Konstrukcja kojca pozwala na stosowanie go w różnych oborach oraz na zestawianie pojedyncze lub w ciągach funkcyjno – technologicznych. Zapewniają łatwą obsługę i wygodę na czas pojenia cieląt mlekiem lub mieszankami mleko zastępczymi. W kojcach można również podawać cielętom granulat.

Kojce powinny być tak wykonane, aby nie narażać cieląt na zranienie. Pomieszczenia i warunki w nich panujące mają zapewnić cielętom: łatwą zmianę pozycji w kojcu i dobry dostęp do wody i paszy oraz dobre oświetlenie. Powierzchnia kojca powinna wynosić 1,2 – 1,5 m2 na jedno cielę.

Kojec dla cieląt jest wyposażony w paśnik na siano i obejmy na wiadro do pojenia i żywienia. Posiada podłogę ażurową z desek co zapewnia właściwe utrzymanie czystości Każdy indywidualny kojec wyposażony jest z przodu w bramkę zbudowaną z metalowych prętów otwieraną na zewnątrz.

 

Modele

 

KOJEC DLA CIELĄT KC-1

kojec dla cieląt KC-1

Dane techniczne:

 • wymiary: 1000 x 1200 x 1000 mm;
 • mocowania na pojemniki na paszę;
 • wyposażenie dodatkowe - paśnik;
 • zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.

 

 

 

KOJEC DLA CIELĄT KC-2

kojec dla cieląt KC-2

Dane techniczne:

 • wymiary: 1000 x 1200 x 1200 mm;
 • mocowania na pojemniki na paszę;
 • wyposażenie dodatkowe - paśnik;
 • zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.

Dane techniczne:

 • mocowania na pojemniki na paszę;
 • wyposażenie dodatkowe - paśnik;
 • zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.