Przejdź do treści

Kształcenie dualne

Od wielu miesięcy firma ROLSTAL wspólnie z ostrowskimi firmami - ALPLA, FORTE, SCHNEIDER czyni starania o utworzenie przez organ prowadzący ( Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej) szkoły branżowej I stopnia w systemie kształcenia dualnego. Firmy ALPLA i SCHNEIDER posiadają duże doświadczenie w zakresie kształcenia dualnego które jest realizowane w macierzystych zakładach produkcyjnych w Austrii i Niemczech. Firma FORTE realizuje kształcenie dualne w zakładzie w Suwałkach.

Opis systemu kształcenia dualnego - https://edukator.ore.edu.pl/dualny-system-ksztalcenia/

Utworzenie szkoły branżowej I stpnia z kształceniem dualnym planowane jest od września 2020 roku w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

Nabór do szkoły poprzedzony będzie akcją informacyjną wśród rodziców i uczniów promującą tego typu wysoce-efektywne kształcenie zawodowe. Wkrótce na stronie internetowej ROLSTAL będzie dostępna możliwość złożenia aplikacji w na dwa główne kierunki kształcenia:
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie;
- spawacz.