Przejdź do treści

Ośrodek szkolenia spawaczy

Nauka spawania

Firma ROLSTAL prawadzi Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy ( kod zawodu: 721204). Prowadzimy kursy spawania blach i rur ( spoiny pachwinowe i spawanie spoin doczołowych) objęte merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ( atest nr. 560/2018).
 

Zakres kursów spawalniczych:

  • spawanie MAG drutem elektrodowym litym ( metoda 135);
  • spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym ( metoda 136);
  • spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym ( metoda 138);
  • spawanie MMA ręczne łukowe elektrodą otuloną ( metoda 111);
  • spawanie TIG elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego ( metoda 141);
  • spawanie SAW łukiem krytym drutem elektrodowym litym ( metoda 121).

 

Uprawnienia spawalnicze

Uprawnienia do pracy w charakterze spawacza uzyskuje się na podstawie szkolenia i zdanego egzaminu. Zasady egzaminowania spawaczy reguluje norma PN-EN  ISO 9606-1 "Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale" oraz kolejne części tej normy.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia i zdania egzaminu jest "Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza" wystawione według wzorów ujętych w normach. Tradycyjnie stosowane są również "Książki spawacza" upoważniające do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawalnicze wpisane do książki spawacza ważne są tylko ze "Świadectwem egzaminu spawacza".

Ośrodek ROLSTAL prowadzi również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ich terminu ważności, oraz aktualizuje certyfikaty wg normy  PN-EN ISO 9606-1 oraz PN-EN ISO 9606-2.

Egzaminy weryfikacyjne i końcowe po kursach spawania nadzoruje licencjonowany egzaminator Instytutu Spawalnictwa.
 

Aplikacja - warunki dodatkowe:

  • ukończone 18 lat;
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza;
  • wykształcenie minimum podstawowe, najlepiej zawodowe lub średnie;
  • chętnych prosimy o złożenie aplikacji przez stronę internetową.> A P L I K U J <