Przejdź do treści

Obróbka profili

Operacje technologiczne:

  • wypalanie laserowe rur i profili;
  • cięcie piłami tarczowymi i taśmowymi;
  • owiercanie profili;
  • gwintowanie otworów w profilach;
  • frezowanie w profilach;
  • gięcie trzpieniowe, walcowanie przestrzenne rur;
  • zwijanie rur i profili;
  • wybijanie otworów w profilach;
  • znakowanie.