Przejdź do treści

Historia firmy ROLSTAL Pawłowski

 

1994 1998 2002

 

KALENDARIUM

1989 - rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na ulicy Różańskiej 29;

1992 – powiększenie magazynu wyrobów hutniczych i uruchomienie własnego transportu ciężarowego;

1993 – uruchomienie usług dla Klientów w zakresie cięcia i gięcia blach;

1994 – uruchomienie drobnych usług ślusarskich i spawalniczych;

1995 – zakup hali produkcyjnej i utworzenie pierwszego wydziału produkcji ogrodzeń;

1996 – zakup maszyn do wzdłużnego trapezowania blach dachowych;

1997 – rozpoczęcie produkcji urządzeń do hodowli bydła i trzody w tym zgarniaczy obornika;

1998 – rozpoczęcie produkcji konstrukcji hal stalowych, wykonanie konstrukcji pierwszej obory wolnostanowiskowej w Polsce;

1999 – utworzenie wydziału produkcji urządzeń ze stali szlachetnej i kwasoodpornej;

2000 – zmiana lokalizacji firmy w związku z budowaną obwodnicą miasta i przeniesienie siedziby na ul. Różańska 45;

2001 – budowa dużej hali spawalni konstrukcji stalowych, wykonanie konstrukcji stalowej silosów na mąkę o wadze 1500 ton dla firmy Interchemall;

2002 – rozpoczęcie produkcji urządzeń do hodowli koni;

2003 – wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania firmą klasy ERP opartego na rozwiązaniach informatycznych firmy Macrologic;

2004 – zakup nieruchomości w Wyszkowie na ul. Przemysłowej 3 i utworzenie filii ROLSTAL w Wyszkowie;

2005 – uruchomienie sprzedaży wyrobów hutniczych oraz produkcji konstrukcji naczep specjalistycznych w filii w Wyszkowie;

2006 – wdrożenie nowoczesnych maszyn CNC do cięcia i gięcia rur oraz automatyzacji spawania;

2007 – budowa dużej hali produkcyjnej prefabrykacji konstrukcji stalowych;

2008 – wdrożenie nowoczesnych maszyn CNC do prefabrykacji konstrukcji stalowych i śrutowania;

2009 – XX lecie firmy, uzyskanie certyfikatu IBDiM na wykonywanie mostów oraz uprawnień SLV;

2011 - wdrożenie systemu jakości w zakresie pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych wg. PN-EN ISO 3834-2.

2012 - wdrożenie systemu jakości w zakresie przepisów technicznych wykonawstwa stalowych konstrukcji nośnych wg. PN-EN ISO 1090-2.

2013 - wdrożenie systemu informatycznego klasy CRM

2015 - utworzenie nowego podmiotu - ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. w celu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego.