Przejdź do treści

Forum biznesu

Data wydarzenia:

Technologie i konstrukcje stalowe dla przemysłu i rolnictwa

ROLSTAL to rodzinna firma, założona niemal 30 lat temu w Ostrowi Mazowieckiej przez Janusza Pawłowskiego. Aktualnie, firmą zarządzana jest przez drugie pokolenie rodziny Państwa Pawłowskich, z synem Marcinem Pawłowskim jako Prezesem spółki na czele. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w prefabrykacji konstrukcji stalowych i wyposażeniu obiektów inwentarskich do hodowli zwierząt. Oprócz działalności produkcyjnej firma zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i świadczeniem usług  z zakresu serwisu stalowego.

img_2634_529_01

 

Rozmowa 
z Marcinem Pawłowskim, 
Prezesem Zarządu 
ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.

 

Początki ROLSTAL to rok 1989. Pana ojciec zatem postanowił wejść w świat biznesu wraz z następującymi w Polsce przemianami ustrojowymi. Co skłoniło Pana Janusza Pawłowskiego do wyboru akurat branży stalowej?

ROLSTAL  został założył przez mojego ojca w styczniu 1989 roku  jako przedsiębiorstwo sprzedaży wyrobów hutniczych. Jak ogólnie wiadomo był to okres radyklanych przemian  gospodarczych w  naszym kraju, które  dokonały się  dosłownie kilka miesięcy później. Dla mojego ojca jednym z kluczowych powodów rozpoczęcia własnej działalności były zdobyte w latach osiemdziesiątych doświadczenia zawodowe w trackie pracy zarobkowej w Niemczech. W tym czasie zaobserwował on wyraźnie, że racjonalna gospodarka powinna opierać się na pełnym dostępie do towarów i usług w każdej branży, natomiast podaż oraz popyt dóbr konsumenckich nie powinien być regulowany i ograniczany przez państwo, tak jak miało to miejsce w naszym kraju. Nowatorski, jak na ówczesne lata, tok myślenia mojego taty, w kwestiach właściwych tendencji rynkowych, modeli zarządzania przedsiębiorstwem, a także przemian ustrojowych w Europie, miał kluczowe znaczenie w jego późniejszych decyzjach. Postanowił skorzystać z doświadczeń zdobytych za granicą i wdrożyć je w swoim własnym biznesie, zgodnie z zasadą „MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE”.

Początki firmy były bardzo ciężkie, w naszym kraju nie było praktycznie   żadnego kapitału inwestycyjnego, natomiast kredyty bankowe były wysoko  oprocentowane. Pomimo, że w latach dziewięćdziesiątych obrót towarami  „uwalniał się” powoli z  państwowego nadzoru, sprzedaż zakupionych przez nas  pierwszych partii wyrobów stalowych nie był łatwym zadaniem. Jednakże determinacja i konsekwencje w działaniach mojego ojca sprawiały, że  przedsiębiorstwo systematycznie się rozwijało. Firma w każdym roku działalności poszerzała swoją ofertę handlową, między innymi poprzez wprowadzanie  coraz bardziej „atrakcyjnego” na krajowym rynku asortymentu stalowego.

Innym ważnym czynnikiem, który wpłynął  na szybki rozwój rodzinnej działalności mojego ojca, była  bezpośrednia możliwość zbytu zakupionych towarów stalowych dla stałej grupy odbiorców, której znaczną część stanowili lokalni producenci urządzeń rolniczych, w znacznej części byli to wytwórcy opryskiwaczy. Dlatego też, coraz większy udział w obrotach naszej firmy zaczął stanowić handel materiałami stalowymi w rolniczym segmencie rynku. Taki rozkwit sytuacji był głównym impulsem do zwiększenia aktywności ROLSTAL w tym właśnie kierunku, co w kolejnej fazie zapoczątkowało produkcję i instalację urządzeń dla sektora Agro. Potrzeby odbiorców w zakresie zakupu produktów ze stali w owym czasie były bardzo duże. Mam tu na myśli przede wszystkim hodowców bydła mlecznego oraz trzody chlewnej, którzy aktywnie rozwijali swoją  rolniczą działalność.

Początkowo nasza produkcja obejmowała wytwarzanie prostych elementów ogrodzeń ze stali, takich jak furtki i bramy. W kolejnych latach zaczęliśmy wytwarzanie bardziej wyrafinowanych i skomplikowanych urządzeń oraz konstrukcji stalowych różnego typu.

Dziś posiadamy dwa zakłady produkcyjne – w Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie, w których pracuje ponad 200 osób. Produkowane przez nas wyroby sprzedajemy na terenie całego kraju i eksportujemy za granicę, głównie do Skandynawii, Krajów Bałtyckich, Niemiec czy Austrii. Udział  sprzedaży exportowej w obrotach  firmy w 2017 roku wyniósł  niemal 40 proc.

 

dsc03991_4000_01

Obora wielostanowiskowa - konstrukcja stalowa Rolstal

   

Jak sądzę, do dzisiejszej mocnej pozycji na rynku firma dochodziła stopniowo na przestrzeni minionych trzech dekad.

Zgadza się. Przez ten okres, poszczególne etapy naszej działalności, składały się z ważnych dla nas wydarzeń, do których zaliczyć można modernizację i rozwój przedsiębiorstwa oraz poszczególne inwestycje realizowane dla potrzeb naszych Klientów.

Ważnymi i przełomowym momentem w naszej działalności było uruchomienie w 1995 roku pierwszej hali produkcyjnej i utworzenie w niej wydziału produkcji ogrodzeń. Niespełna dwa lata później, w 1997 roku, rozpoczęliśmy produkcję urządzeń do hodowli bydła i trzody oraz utworzyliśmy, jako jedni z pierwszych w kraju, odział produkcji zgarniaczy obornika.  Kolejny rok – 1998 – to początek produkcji konstrukcji hal stalowych. W tym właśnie czasie wykonaliśmy pierwszą w Polsce konstrukcję stalową  obory  z wolnostanowiskowym systemem utrzymania zwierząt. Warto wspomnieć, że budynek zakupił jeden z największych w województwie podlaskim hodowców bydła mlecznego, który w owym czasie pioniersko postawił na nowoczesne i innowacyjne metody hodowli.

Z uwagi na rolniczy charakter terenów północnego Mazowsza i Podlasia,   gdzie ROLSTAL ma swoją lokalizację, szybko okazało się, że rynek zbytu na  konstrukcje i urządzenia stalowe z naszej oferty, z przeznaczeniem dla hodowców zwierząt inwentarskich, jest bardzo duży. Mam tu na myśli różnego typu zagrody, kojce przepędowe i bramy służące między innymi do separowania zwierząt w budynkach inwentarskich. Od tamtego czasu ten segment produktów do dziś pozostaje jednym z kluczowych obszarów naszej działalności rynkowej.

Od roku 2002 postawiliśmy na drugi, bardzo ważny w naszej obecnej działalności segment rynku, czyli konstrukcje stalowe dla przemysłu. takie jak hale, wiaty magazynowe oraz inne obiekty budowlane i inżynierskie. Bazując na coraz większym doświadczeniu własnej załogi i ciągłej modernizacji parku maszynowego w niedługim czasie (rok 2005) zdecydowaliśmy się na prefabrykację specjalistycznych konstrukcji stalowych dla transportu, takich jak naczepy i przyczepy. Warto podkreślić, że grupa tych wyrobów charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem skomplikowania.

Inne, ważne wydarzenia w historii naszej firmy o których warto   wspomnieć, to utworzenie wydziału produkcji urządzeń ze stali szlachetnej i kwasoodpornej w 1999 roku. Następnie, w roku 2001 – budowa dużej hali spawalni  konstrukcji stalowych oraz wykonanie jednej z największych w naszej działalności, konstrukcji stalowych silosów na mąkę o wadze  łącznej około 1500 ton. W roku 2002 ROLSTAL powiększył swoją ofertę handlową o grupę urządzeń do hodowli koni. W roku 2006 wdrożyliśmy do produkcji maszyny CNC do cięcia i gięcia rur oraz dokonaliśmy automatyzacji procesu spawania.

Lata 2007 i 2008, to budowa hali produkcyjnej prefabrykacji konstrukcji stalowych i wdrożenie maszyn CNC do prefabrykacji konstrukcji stalowych i śrutowania.

Wśród ostatnich inwestycji produkcyjnych przedsiębiorstwa, zrealizowanych w latach 2015-2017 znalazły się m.in. zakup maszyny CNC do gięcia i walcowania przestrzennego rur i profili, zakup lasera do rur i kształtowników (3D) oraz zakup owiertnicy CNC do profili walcowanych. Jedną z ostatnich zakupionych przez nas maszyną jest laser do blach płaskich. W tym  samym czasie ROLSTAL systematycznie poszerzał swoją ofertę w zakresie  świadczenia usług serwisu stalowego takich jak cięcie i gięcie blach, a także usługi ślusarskie i spawalnicze.

Czy są jeszcze jakieś obszary produkcji i usług, które chcą Państwo zagospodarować?

Myślę, że repertuar naszych aktualny możliwości produkcyjnych i usług dla Klientów jest już na tyle obszerny, że póki co nie planujemy bardziej rozszerzać zakresu działalności. Taka sytuacja spowodowana jest w dużej mierze tym, że jak większość przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, mamy problem z pozyskaniem nowych pracowników. Kolejna, istotna bariera ograniczająca nasz dalszy rozwój, to fakt, iż rejon Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zlokalizowana jest nasza firma „wyczerpał” na chwilę obecną swoje możliwości infrastruktury przemysłowej. Nie mamy możliwości pozyskania nowych terenów dla kolejnych inwestycji w spółce.

 

 

_dsc3992_4256

 

Budowa wielofunkcyjnego, krytego boiska - lodowiska w Ostrowi Mazowieckiej

  

Oczywiście nadal będziemy zwiększać poziom bieżącej działalności, koncentrując się przede wszystkim na optymalizacji procesów produkcyjnych,  odnoszących się do funkcjonowania przedsiębiorstwa. W  tym właśnie aspekcie widzimy dużą szansę na poprawę naszej efektywności, co może się tylko  przełożyć na umocnienie pozycji firmy na rynku. Pomimo, że jesteśmy przedsiębiorstwem stabilnym, o ugruntowanej pozycji na runku, wewnątrz naszej struktury zakładowej istnieje jeszcze wiele obszarów wymagających poprawy (udoskonalenia) obecnego funkcjonowania.

 

Dzisiejsze sprawne zarządzanie każdym przedsiębiorstwem wymaga wdrożenia innowacyjnych i sprawnie funkcjonujących standardów. Na jakich systemach ROLSTAL opiera swoją działalność?

 

Działalność naszej firmy opiera się w chwili obecnej na wdrożonych i certyfikowanych systemach zarządzania, wśród których należy wymienić wprowadzony od 2009 r. „Certyfikat IBDiM” zezwalający na wykonywanie mostów oraz dający uprawnienia typu „SLV”. Kolejnym, ważnym dla nas z uwagi na charakter prowadzonej działalności, jest system zarządzania jakością w zakresie pełnych wymagań dotyczących spawania materiałów metalowych według  normy PN-EN ISO 3834-2, który posiadamy od 2011 roku. Oprócz tego systemu posiadamy także Zakładową Kontrolę Produkcji i drugi certyfikat spawalniczy zgodny z  normą EN 1090.

Podążając, za  stale rosnącymi wymaganiami rynku budowlanego w 2012 roku w firmie przeprowadzono certyfikację systemu zarządzania jakością w  odniesieniu do przepisów technicznych zawartych w normie PN-EN ISO 1090-2.  Dzięki temu procesowi posiadamy uprawnienia do wykonywania konstrukcji  stalowych nośnych na terenie całej Europy. Uprawniają one naszą firmę do oznaczania konstrukcji stalowych znakiem „CE” i wydawaniem Europejskiej Deklaracji Zgodności.

 

rolstal_3184

 

  Zakład produkcyjny Rolstal

  

Mimo dość dużej struktury i szerokiego spektrum produkcyjnego, pozostają Państwo przedsiębiorstwem o charakterze rodzinnym. To niewątpliwie jest korzystne w odniesieniu do zagadnień związanych z szybkością podejmowanych decyzji i elastyczności w realizacji zadań, ale czy niesie to również pewne ograniczenia?

W naszym przypadku, status firmy rodzinnej, jest niewątpliwym atutem, Pomimo że jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, zatrudniającym ponad 200 osób, to na przestrzeni trzech dekad wypracowaliśmy wewnętrzne zasady, które zdecydowanie odróżniają nas od firm korporacyjnych. Rodzinny charakter naszej firmy  jest gwarantem wzajemnego zaufania wobec poszczególnych wspólników spółki, wpływając tym samy na rzetelność i terminowość realizacji poszczególnych zadań spółki. Nasza załoga również ma wpływ na rodzinny charakterze całej spółki, bowiem niejednokrotnie pracują u nas osoby spokrewnione ze sobą.

Firma rodzinna charakteryzuje się mniejszym stopniem formalizacji, pewne decyzje mogą u nas zapadać niemalże „od ręki”, struktura przepływu decyzji nie jest obarczona wymogami biurokratycznymi, w tej kwestii jesteśmy bardzo elastyczni.

Bardzo ważny dla nas jest społeczny wymiar prowadzonego biznesu, często powtarzamy  i kierujemy się zasadą „W pierwszej kolejności ludzie, potem liczby”. W prowadzonej  przez nas polityce ekonomicznej nie jesteśmy nastawieni na bezwzględny wynik finansowy, oczywiście spółka ma przynosić zyski, ale nie może to odbywać się „za wszelką cenę”.

Pomimo trudności kadrowych firma ROLSTAL nie wykazuje dużej rotacji pracowników i, jak dotąd, udaje nam się unikać zatrudniania osób z odległych rejonów. W większości przypadków dajemy pracę mieszkańcom naszego miasta i okolic. Na rynku cieszymy się opinią pewnego i stabilnego pracodawcy. Pomimo tego, że jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, jak na standardy firm rodzinnych, to myślę, że „korporacyjne modele zarządzania” nie sprawdziłyby się u nas, ponieważ społeczny wymiar prowadzonej działalności ma dla nas niebagatelne znaczenie. Mogę tylko cieszyć się z faktu, że taki sposób prowadzenia działalności współgra właściwie z wdrożonymi i obowiązującymi u nas standardami zarządzania. 

 

Rozmawiał Jacek Majewski

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Zakres działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa ROLSTAL obejmuje obszar FARM, czyli produkcję do hodowli zwierząt oraz STEEL – wyroby ze stali i konstrukcje stalowe.

 

Produkty FARM to urządzenia do hodowli bydła (systemy hodowli, obory stalowe, urządzenia do usuwania obornika, drabiny paszowe, przegrody stanowiskowe, kojce, furtki przepędowe, wybiegi zewnętrzne, elementy montażowe, poskromy i wagi, paśniki łąkowe, panele łąkowe, poidła); urządzenia do hodowli trzody (m.in. chlewnie stalowe, kojce porodowe, kojce indywidualne i grupowe, autokarmniki paszowe); oraz urządzania do hodowli koni (m.in. wyposażenie ujeżdżalni i stajnie, boksy stajenne, boksy zewnętrzne, ogrodzenia wybiegów zewnętrznych i padoków treningowych, paśniki i poidła, poskromy weterynaryjne).

 

Dział STEEL z kolei obejmuje produkcję hal stalowych, w tym hal stalowych lekkich, produkcję konstrukcji transportowych (naczep i przyczep, nadwozia wymienne, zabudowy stałe), produkcję konstrukcji inżynierskich (m.in. silosy na materiały sypkie, elementy konstrukcji zakładów mleczarskich, mieszalnie pasz, podesty technologiczne, estakady technologiczne, schody i kładki dla pieszych, nadbudowy budynków, konstrukcje stacji paliw, myjni samochodowych, urządzenia dźwigowe, konstrukcje urządzeń, kominy i kanały spalinowe, słupy ekranowe, kontenery, reklamy wielkoformatowe, mariny i porty jachtowe); produkcjęelementów montażowych (jarzma, obejmy, nakładki, złączki i uchwyty, słupki, rury); produkcję ogrodzeń stalowych (przęsła, bramy, sztachety, siatki i słupki, barierki, odbojnice).

 

ROLSTAL posiada w swojej ofercie sprzedażowej także wyroby hutnicze i usługi serwisu stalowego (blachy, płaskowniki, druty i pręty, dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, kształtowniki, rury, profile i artykuły spawalnicze).