Przejdź do treści

Wielostronne porozumienie o współpracy.

Data wydarzenia:

31.05 2021 r. w Sali gimnastycznej Zespolu Szkół Zawodowych nr 1 zostało podpisane WIELOSTRONNE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Powiatem Ostrowskim, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we
Wrześni, "ALPLA” OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z o.o., FABRYKAMI MEBLI
„FORTE” S.A., ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o., SCHNEIDER Polska Technika Samochodowa Kontenerowa Sp z o.o. dotyczące utworzenia dualnej klasy branżowej w zawodach: mechatronik, operator
obrabiarek skrawających oraz ślusarz w ZSZ nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.