Przejdź do treści

IV Ostrowski Forum Rozwoju 2018

Data wydarzenia:

Organizatorem Forum było Miasto Ostrów Mazowiecka, a współorganizatorami: Fabryka Mebli „FORTE” S.A. i Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rządu, samorządu wszystkich szczebli, goście specjalni, instytucji i organizacji, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych i samorządowych z terenu miasta, przedstawiciele biznesu, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, media.

Pani Ewa Brzozowska, Dyrektor Regionalna ALPLI w Ostrowi Mazowieckiej zaprezentowała ideę kształcenia dualnego.